Intend Pro : Services

บริการต่าง ๆ จากทีมงานอินเทนโปร

ออกแบบเว็บไซต์

เว็บไซต์หน่วยงานราชการ, บริษัท ห้างร้านต่าง ๆ หรือแนะนำสินค้าหรือผลิตภัณฑ์

พัฒนา Web App

เว็บไซต์ขายรถมือสอง, ขายสินค้าออนไลน์, อสังหาริมทรัพย์, จัดหางาน หรืออื่น ๆ

ดูแล ปรับปรุงเว็บไซต์

ปรับปรุง แก้ไขข้อมูล บนเว็บไซต์ที่มีการใช้งานอยู่แล้ว รวมทั้งการสำรองข้อมูล

ติดตั้ง CMS สำเร็จรูป

อาทิเช่น WordPress, Drupal, phpBB, OpenCart, Prestashop
Service Girl
บริการออกแบบเว็บไซต์ ให้สื่อความหมาย หรือเป็นเอกลักษณ์สำหรับงาน หรือผลิดภัณฑ์
ราคาเริ่มต้นเพียง 5,990 บาท
บริการพัฒนาเว็บไซต์ ตามจุดประสงค์การใช้งานขององค์กร หรือหน่วยงานต่าง ๆ
ราคาเริ่มต้นเพียง 9,990 บาท
บริการดูแล แก้ไข ปรับปรุงและสำรองข้อมูลบนเว็บไซต์ ให้องค์กร หน่วยงาน หรือบุคคลทั่วไป
ราคาเริ่มต้นเพียง 490 บาท
บริการติดตั้ง CMS (Content Maintenance System) ต่าง ๆ ให้แก่เว็บไซต์
ราคาเริ่มต้นเพียง 1,590 บาท
บริการอื่น ๆ ที่จะมาพร้อมกับคำตอบรับการใช้บริการของลูกค้าในอนาคต
ราคาเริ่มต้นเพียง x,xxx บาท
บริการอื่น ๆ ที่จะมาพร้อมกับคำตอบรับการใช้บริการของลูกค้าในอนาคต
ราคาเริ่มต้นเพียง x,xxx บาท

Services By IntendPro

Website Design หรือการออกแบบเว็บไซต์นั้น ถือว่ามีความสำคัญสำหรับผู้ที่ต้องการมีเว็บไซต์เป็นของตัวเองหรือองค์กร รูปร่างหน้าตาเว็บไซต์ที่เป็นเอกลักษณ์ สามารถสือถึงสิ่งที่เป็นหน่วยงานหรือองค์กรของคุณได้ เริ่มต้นกับเราวันนี้รับสิทธิ์ ฟรี

  • Domain Name,Hosting อายุการใช้งาน 1 ปี
  • E-mail Account ไม่จำกัด, โปรโมทเว็บไซต์ฟรี และอื่น ๆ อีกมากมาย

Website Development หรือเว็บไซต์ที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ตรงกับความต้องการใช้งาน หรือเรียกอีกอย่างว่า Web Application ที่สามารถตอบโต้กับผู้ใช้งานได้ เริ่มต้นกับเราวันนี้รับสิทธิ์ ฟรี

  • Domain Name,Hosting อายุการใช้งาน 1 ปี
  • E-mail Account ไม่จำกัด, โปรโมทฟรี, Update ฟรี และอื่น ๆ อีกมากมาย

Website Maintenance เป็นการดูแล แก้ไข หรือปรับปรุงเนื้อหาบนเว็บไซต์ของลูกค้าที่มีเว็บไซต์พร้อมใช้งานอยู่แล้ว เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้งานที่ดีขึ้น หรือข้อมูลที่ทันสมัยอยู่เสมอ

  • แบบรายครั้ง เริ่มต้นที่ 490 บาทเท่านั้น
  • แบบรายเดือน เริ่มต้นที่ 1,490 บาทเท่านั้น

Install CMS (Content Management System) for Website ติดตั้งโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับลูกค้าที่มี Domain และ Hosting อยู่แล้ว หรือยังไม่มีเราก็สามารถจัดการให้ได้ ไม่ว่าจะเป็น WordPress, Drupal, OpenCart, phpBB หรืออื่น ๆ

  • ติดตั้ง CMS พร้อม Plugin ที่จำเป็นต่อการใช้งาน
  • ติดตั้ง CMS และ Premium Template ลิขสิทธิ์ถูกต้อง

Our Capabilities

Web Design
Web Development
Web Maintenance
Install CMS for Web